وظیفه افرادی که مبتلا به وسواس شده اند و همه چیز را نجس می دانند و نمی توانند از آن خلاص شوند چیست؟

منشأ وسواس، ناآگاهى نسبت به مسایل شرعى است و تنها راه حل آن،آشنا شدن به احکام دینى و بىاعتنایى به وسواس است. وظیفه شما این است که مانند سایر مردم متدیّن عادى عمل کنید (هرچند به نظر خودتان کافى نباشد) و بیش از آن وظیفهاى ندارید. ما مسؤولیّت اعمال شما را برعهده مىگیریم. اگر با دقت به دستور فوق عمل کنید ظرف مدت کوتاهى نجات می یابید. براى موفقیّت شما در عمل به دستور فوق دعا مىکنیم.‌

لینک مطلب در سایت ایشان

 

فتوای خاص برای وسواسی

لینک مطلب در سایت ایشان

پرسش :جوانى بیست و یک ساله هستم، و به شدّت وسواس دارم. این بیمارى مانع ترقّى من شده است. یک بار براى شما در این مورد نامه نوشتم و شما این گونه جواب دادید: «ما راهى نشان مىدهیم که به افراد بسیارى توصیه کردهایم و بسیار مؤثر است و آن این است که شما نگاه کنید به افراد متدیّن معمولى، ببینید آنها چقدر آب مىکشند، به همان مقدار قناعت کنید. بقیّه براى شما پاک است و ما مسئولیّت آن را شرعاً مىپذیریم»، در حالى که من در نامه قید کرده بودم که فقط از شما یک فتوا مىخواهم و آن اینکه: چیزهاى نجس و متنجّس را براى مدّتى بر من پاک بدانید ولى شما جوابى که در بالا ذکر شد را مرقوم داشتید و من باز هم روى حرفم هستم، این فتوا را بدهید تا من چیزهاى نجس و متنجّس را پاک بدانم.
پاسخ :شما باید تسلیم حکم خدا باشید. حکم خدا این است که به مقدار متعارف بشویید بقیّه براى شما پاک است، هرچند حالت وسواس به شما مىگوید نجس است، این روشنترین راه است، و بسیارى از این طریق درمان شدهاند.

 

کامل برطرف نشدن وسواس

پرسش :مدّتى قبل تقریباً در همه امور در دام وسواس افتادم. اکنون تا حدودى آن را از خود دور کردهام، ولى مشکلى که هنوز دارم طول کشیدن غسل (در حدود 40 دقیقه) و گاهى هم تکرار الفاظ نماز است. لطفاً مرا راهنمایى کنید.
پاسخ :بهترین راه براى ترک وسواس، بىاعتنایى به آن است. یعنى ملاحظه کنید دیگران چه مقدار براى غسل معطّل مىشوند، شما هم چنین کنید، مثلاً ده دقیقه یا حداکثر یک ربع ساعت، و اگر شیطان گفت درست نشد، اعتنا نکنید و عمل شما صحیح است و نگران نباشید، و ما مسئولیّت آن را بر عهده مىگیریم

 

درمان وسواس

پرسش :وظیفه افرادی که مبتلا به وسواس شده اند و همه چیز را نجس می دانند و نمی توانند از آن خلاص شوند چیست؟
پاسخ :منشأ وسواس، ناآگاهى نسبت به مسایل شرعى است و تنها راه حل آن،آشنا شدن به احکام دینى و بىاعتنایى به وسواس است. وظیفه شما این است که مانند سایر مردم متدیّن عادى عمل کنید (هرچند به نظر خودتان کافى نباشد) و بیش از آن وظیفهاى ندارید. ما مسؤولیّت اعمال شما را برعهده مىگیریم. اگر با دقت به دستور فوق عمل کنید ظرف مدت کوتاهى نجات می یابید. براى موفقیّت شما در عمل به دستور فوق دعا مىکنیم.

 

درمان وسواس

پرسش :وظیفه افرادی که مبتلا به وسواس شده اند و همه چیز را نجس می دانند و نمی توانند از آن خلاص شوند چیست؟
پاسخ :منشأ وسواس، ناآگاهى نسبت به مسایل شرعى است و تنها راه حل آن،آشنا شدن به احکام دینى و بىاعتنایى به وسواس است. وظیفه شما این است که مانند سایر مردم متدیّن عادى عمل کنید (هرچند به نظر خودتان کافى نباشد) و بیش از آن وظیفهاى ندارید. ما مسؤولیّت اعمال شما را برعهده مىگیریم. اگر با دقت به دستور فوق عمل کنید ظرف مدت کوتاهى نجات می یابید. براى موفقیّت شما در عمل به دستور فوق دعا مىکنیم.

 

منظور از رطوبت مسری

پرسش :برای کسی که وسواسی می باشد لطفا بفرمایید منظور از رطوبت کم و غیر مسرى چقدر است؟
پاسخ :منظور از رطوبت براى سرایت این است که وقتى دست خشک بر آن شىء مرطوب بگذارد، انسان به آسانى آثار ترى را ببیند.

 

عدم انتقال نجاست بخاطر سرد بودن شیء

پرسش :بنده مبتلا به وسواس هستم، اگر جایى مثل دستگیره درب، سردى آن احساس شود، آیا نجاست با دست خشک به آن منتقل مىگردد؟
پاسخ :سردى دستگیره درب هیچ ارتباطى به رطوبت ندارد، و نجاست به آن منتقل نمىشود.

 

وسواسی شدید

پرسش :اینجانب مبتلا به بیمارى وسواس هستم، و متأسّفانه بسیار شدید و غیر قابل تحمّل است. مثلاً در مورد تطهیر و غسل وسواس من خیلى شدید است، به گونهاى که گاهى اوقات وقتى شب به حمّام مىروم نزدیک طلوع آفتاب موفق به تطهیر شده، از حمّام بیرون مىآیم. باور کنید در طول این چند سال به اندازه بیست سال آب مصرف کردهام، براى درمان به نزد بعضى از علماى شهرمان و یکى از مراجع قم رفتم، اذکارى به من گفتند که مؤثّر واقع نشد. خدمت حضرت على بن موسى الرضا(علیه السلام)در مشهد رفتم، با چه گرفتاریهایى که در سفر و هنگام تشرّف داشتم، و دعا و تضرّع بسیار کردم ولى متأسّفانه شفا نیافتم. این بیمارى نزدیک است مرا از پاى درآورد، نه تنها خود که خانواده را نیز نگران و در زحمت انداختهام، بلکه باعث شده است عبادتهایم را نتوانم انجام دهم. براى این جهت ماه رمضان را سفر مىکنم تا مشکل روزه گرفتن نداشته باشم، اگرچه در سفر هم هیچ چیز نمىخورم. چه کنم تا از این وضع غمبار نجات یافته، و از زخم زبانهاى اطرافیان آسوده گردم؟
پاسخ :مشکل شما در واقع از خود شماست و مقصّر اصلى خودتان هستید، و به همین دلیل دعاى شما هم مستجاب نمىشود، و علّت اصلى آن ندانستن مسأله است. مسأله اصلى این است که بر شما واجب نیست یقین به طهارت و غسل و مانند آن پیدا کنید، آنچه بر شما به عنوان یک وظیفه شرعى لازم است اینکه به مقدار سایر مردم آب بریزید و به همان قناعت کنید، هرچند شک در غسل و طهارت داشته باشید، و ما مسئولیّت شرعى این کار را مىپذیریم. شما از امروز فقط به مقدار مردم آب بریزید و قناعت کنید، و با بدن نجس و حال جنابت (به گمان خودتان) نماز بخوانید و هیچ اشکالى هم ندارد، و نماز و روزه شما کاملاً صحیح است. و ما به این وسیله بر شما و تمام افراد وسواسى اتمام حجّت مىکنیم و مخالفت با آن گناه است. ما از خداوند مىخواهیم که به شما توفیق توجّه به این مسأله را عنایت نموده، و از دام شیطانى نجات پیدا کنید.

 

کر بودن آب در ظرف متصل به شیر آب

پرسش :ظرفى که زیر شیر (منظور آب لوله کشى) گذاشته مىشود، حتّى اگر سر نرود آیا حکم آب کر را دارد؟ آیا مىتوان لباس نجس را در آن آب کشید؟
پاسخ :ظرفى که زیر آب لوله کشى است حکم آب کر دارد پر باشد، یا خالى.

سایر احکام خاص وسواسی ها :

حرمت اسراف در وسواس

 در مصرف آب زیاده روى مى‌کنم، و هر چه تلاش مى‌نمایم نمى‌توانم جلوى این کار زشت را بگیرم. به همین جهت همواره با شوهرم مشاجره داریم. او مى‌گوید: «گذشته از این که کار حرامى انجام مى‌دهى و ضامن هستى، من که شوهر تو هستم راضى به عمل تو نیستم». لطفاً بفرمائید :الف) آیا کار من حرام و موجب ضمان است؟ب) آیا در وضو و نمازم اشکالى ایجاد مى‌شود؟

سعى کنید به مقدار متعارف آب مصرف کنید. اگر بیش از آن باشد و همسرتان راضى نباشد، حرام و موجب ضمان است. و اگر شیطان وسوسه کند که فلان مقدار آب کافى نیست، اعتنا نکنید و اعمالتان اشکالى نخواهد داشت، و ما مسئولیّت آن را به عهده مى‌گیریم؛ و به فرض که همسرتان هم راضى باشد، اسراف در آب وضو و غسل جایز نیست.

وسواس اعتقادی

 وسواس در امور اعتقادی چگونه است و راه درمان آن چیست؟

گاهی افراد تصوّر می کنند به دلیل بعضی حالات دچار ارتداد و از دین خارج شده اند، در پاسخ به آنها می گوییم: نگرانی از ارتداد، نشان دهنده وجود ایمان است. توصیه می کنیم ذکر «لا حول ولا قوه الا بالله» را بسیار تکرار کنند. علاوه بر آن به این افکار اعتنایی نکنند.