احکام و استفتائات وسواس ، حضرت آیت الله مظاهری

 

استفتائات وسواس

 

سؤال14: برای تطهیر آب نجس، آیا مخلوط شدن با آب کر، باران یا جاری شرط است؟ و یا صرف اتّصال کافی است؟

° صرف اتّصال کفایت می‌کند.

سؤال15: اگر سگی از ظرفی که آبش کر بوده خورد و بعد از خوردن مقدار آن کمتر از کر شده ولی نمی دانیم حین اتصال دهان سگ، آب کر بوده یا نه. آیا آن آب نجس شده است ؟

° کر بوده است و الان هم نجس نیست.

سؤال16: ویلائی بیرون شهر اجاره کرده‌‌ایم که در آنجا آب لوله‌کشی وجود ندارد ولی صاحب آن ادّعا می‌کند که آب لوله به منبع کر وصل است آیا قول او قابل قبول است؟

° گفتۀ او حجّت است.

سؤال17: آیا برای تطهیر می‌توان از آبی که در مضاف بودن آن شک داریم استفاده کنیم؟

° اشکال ندارد.

 

لینک سایت ایشان : استفتائات وسواس