این سؤال همواره در مبحث وسواس مطرح می‌شود که وسواسی چه باید بکند که دردش درمان شود؟ هر چند بیماری وسواس، بیماری سختی است و روان‌ پزشکان معالجه‌ی را آن مشکل می‌دانند، امّا اگر وسواسی به توصیه‌هایی که ذیلاً بیان می‌شود کاملاً و صد در صد عمل کند، حتماً نجات خواهد یافت و بهبودی و سلامتی او با یک برنامه‌ی چند ماهه قابل تضمین است و ریشه‌ی این درد به طور کلی نابود خواهد شد. شرط اساسی در این معالجه حرف شنوی و تبعیّت بیمار وسواسی است. یکی از لوازم این درد همین است که شخص وسواسی لجوج و یک‌ دنده می‌شود. و چنانچه دست از لجبازی بردارد، مطمئن باشد که بیماری او قابل درمان است.

مواردی که در درمان وسواس توصیه می‌شود به این شرح است:

منبع : سایت آیت الله مظاهری

 

1. دعا و توسّل
2. کمک گرفتن از نماز
3. تقوا و اجتناب از گناه
4. بی اعتنایی
5. انتخاب الگو
6. تلقین
7. مراقبه