احکام و استفتائات وسواس ، حضرت آیت الله مظاهری

 

 

استفتائات وسواس

سؤال2: حکم حضرتعالی در مورد وسواسی چیست؟

° کار او حرام است و باید اعمال را به طور متعارف و آن طور که عموم مردم انجام می‌دهند، انجام دهد.

 

لینک سایت ایشان : استفتائات وسواس