تأثیرات وسواس (OCD) بر روی زندگی فرد مبتلا[منبع : ویکی پدیا]

  1. اتلاف وقت
  2. عدم توانایی در تمرکز حواس و ایجاد حواس‌پرتی
  3. بازماندن از کارهای اصلی (از جمله تحصیل علم، مطالعه و درس خواندن و به‌دنبال آن افت تحصیلی)
  4. خستگی ذهن و بی‌حوصله شدن فرد برای فکر کردن درمورد موضوعات مهم و اساسیِ زندگی و تحصیلی
  5. مشکل در برقراری ارتباط و کاهش کیفیت زندگی.