اگر شستن بیش از حد دست ها و وسایل تان در طول روز برای شما و اطرافیان تان تبدیل به یک مسئله آزار دهنده شده است، باید به فکر درمان وسواس شست و شو باشید، به احتمال زیاد شما دچار وسواس فکری و عملی (ocd) از نوع وسواس شست و شو شده اید و نشانه آن است که به دنبال درمان وسواس شستشو باشید.

درمان وسواس شستشو و لزوم آن
اگر شستن بیش از حد دست ها و وسایل تان در طول روزبرای شما و اطرافیان تان تبدیل به یک مسئله آزار دهنده شده است، به احتمال زیاد شما دچار وسواس فکری و عملی (ocd) شده اید. Germaphobia یا همان ترس از کثیفی باعث شستن بیش از حد دست ها می باشد که علی رغم شستشوی زیاد باز هم احساس کثیفی در فرد از بین نمی رود. وسواس شستشو به دو شکل نمود پیدا می کند:

تردید در رابطه با تمیز بودن
غیر قابل تحمل بودن این تردید
وسواس شستشو می تواند روند طبیعی زندگی فرد را مختل کند. این افراد به مرحله ای می رسند که هیچ گاه عمیقا احساس تمیزی در آن ها دیده نمی شود و کیفیت کارهیچ کس، حتی بهترین نظافت چی ها را هم قبول ندارند.

البته این نکته را در نظر داشته باشید که شستن دست ها و رعایت بهداشت فردی از بهترین راه های جلوگیری از ورود بیماری ها به بدن است اما باید در نظر داشت این پیشگیری ها نباید افراطی باشد و در روند زندگی فرد اختلال ایجاد کند، چرا که تبدیل به وسواس خواهد شد.