احکام و استفتائات وسواس ، حضرت آیت الله مظاهری

 

استفتائات وسواس

سؤال8: آیا اهل کتاب ذاتاً محکوم به طهارت هستند یا نجاست؟

° طاهر هستند.

سؤال9: در محلّه‌ای زندگی می‌کنم که اکثریّت آنها اهل کتاب هستند. حال آیا در معاشرت با اهالی لازم است از دین و مذهبشان سوال کنم؟

° لازم نیست.

 

لینک سایت ایشان : استفتائات وسواس