احکام و استفتائات وسواس ، حضرت آیت الله مظاهری

 

استفتائات وسواس

سؤال6: آیا حرمت وسواس منحصر در احکام عبادی است؟

° وسواس در هر عملی، اعمّ از امور اعتقادی و اخلاقی و احکام عبادات و معاملات و امور فردی و اجتماعی، حقّ‌‌الله و حقّ‌‌الناس، حرام است.

 

لینک سایت ایشان : استفتائات وسواس