احکام و استفتائات وسواس ، حضرت آیت الله مظاهری

 

استفتائات وسواس

سؤال3: آیا اصلاً از نظر شرع، احتیاط در نجاست و طهارت، مطلوب است؟

° کار وسواسی راجع به هرچه باشد حتّی حقّ النّاس مطلوب نیست؛ بلکه حرام است.

 

لینک سایت ایشان : استفتائات وسواس